isamill технологийг нэвтрүүлэх байдлаар нарийн нунтаглах